PRIVACYVERKLARING EN AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

H2O Products BV
Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werkzaam in de sector "verkoop van bouwmaterialen".

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van H2O Products BV beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruiken wij voor het uitbrengen van offertes en de administratie. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over onze producten, of om te reageren op een offerte-aanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. Indien u geen klant meer bent van H2O Products BV worden uw gegevens in principe bewaard, zodat wij deze weer kunnen gebruiken als u later weer van onze diensten gebruik wilt maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u ons dit kenbaar maken via info@h2oproducts.be. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computers zouden worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken daardoor over onze klantgegevens. Verder worden door H2O Products BV op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics (statistiekenprogramma). Google Analytics plaatst daarvoor een cookie op uw computer, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is: Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@h2oproducts.be. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.